วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561 00:00

แนะนำอาจารย์ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - อ.ดร.ศศรส ใจจิตร์

 Sasarose art
ชื่อ-สกุล:
นางสาวศศรส ใจจิตร์
  Sasarose Jaijit, D.Eng.
สังกัด:
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
การศึกษา:

2018
D.Eng. Industrial Engineering, Kasetsart University (Bangkhen)

2012-2014
M.Eng. Industrial Engineering, Kasetsart University (Bangkhen)

2006-2009
B.S. Food Engineering, Kasetsart University (Bangkhen)

วันเริ่มปฏิบัติงาน:      
1 ตุลาคม 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา:
พุทธ
ที่ทำงาน: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เบอร์โทร: 0-3435-1897 ต่อ 7062
Email:

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม

Read 449 times
Scroll to top