วันศุกร์, 12 ตุลาคม 2561 00:00

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

King9-61 1

          เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตของคณะฯ ร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

         โดยเวลา 08.45 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เดินทางมาถึงบริเวณพิธี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 28 และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่ 13 ให้เกียรติขึ้นเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และรองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวนำถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช เป็นผู้ดำเนินการทางพิธีสงฆ์ พร้อมทั้งร่วมกันใส่บาตรอาหารแห้งเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

King9-61 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 357 times
Scroll to top