วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 00:00

นายประภาส เตมียบุตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)

Prapas art

          ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

           นายประภาส เตมียบุตร
           ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)

Prapas 2

         นายประภาส เตมียบุตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้ก่อตั้งบริษัทเสาทิพย์ จำกัด และบริษัท เตมีย์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ที่รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน โกดังสินค้า ตลาด โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้กับภาครัฐ และเอกชน กว่า ๔๐ ปี ได้ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา อย่างสุจริต มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จนสามารถสร้างบริษัทได้เติบโตอย่างมั่นคง เป็นบุคคลสู้ชีวิต และเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวัย 65 ปี
นายประภาส เป็นผู้วางแผนและบริหารโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ด้วยความมานะอดทน ในการแก้ปัญหาที่พึงมีได้กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ๆ ด้วยสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาใช้กับการทำงานด้านวิศวกรรมโยธาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้บริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน "วิศวกรรมโยธาภาคพิเศษ (2) กพส. ( 2551 ) โดยนายประภาส เตมียบุตร " ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่น และการอุทิศตน จนสำเร็จในวิชาชีพกอปรกับความมีคุณธรรมอันเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวงการวิศวกรรมโยธามาอย่างต่อเนื่อง

          วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา) จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เวลา 16.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวข้อง:
arrow2L3พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 [รายละเอียด] [21 ต.ค. 59]
arrow2L3พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 [รายละเอียด] [2 เม.ย. 58]
arrow2L3ประภาส เตมียบุตร ศิษย์เก่าวิศวฯ กพส. กับรายการ หน้าที่พลเมือง Thai PBS [รายละเอียด] [19 ม.ค. 57]

arrow2L3คุณประภาส เตมียบุตร - รางวัลชีวิตต้องสู้ ไลฟ์ อวอร์ด 2012 [รายละเอียด] [18 ธ.ค. 55]

arrow2L3งานเชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 10" และบุคลากร นิสิต ผู้สร้างชื่อเสียง [รายละเอียด] [28 ก.พ. 55]
arrow2L3คุณประภาส เตมียบุตร - ชีวิตต้องสู้ [รายละเอียด] [10 ม.ค. 54]

 

 

Read 811 times
Scroll to top