วันศุกร์, 19 ตุลาคม 2561 00:00

วิทย์สร้างคน Gen Z Gen Science : Seed : Science : Succeed

GZGSci

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นายสุรทิน เกษมธรรมคุณ และนายจิระวัฒน์ กฤตมาทรัพย์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงผลงานหุ่นยนต์เก็บผลส้มด้วยระบบ AI และ 3D Image Processing ในงาน "วิทย์สร้างคน Gen Z Gen Science : Seed : Science : Succeed" ณ สยามสแควร์วัน เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ผลงานจากโครงการประกวดสู่สาธารณชน พร้อมเสริมสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนยกย่องผลงานที่ได้คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นโดยเยาวชนและคนรุ่นใหม่ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.ธนา ชีพสมทรง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และเป็นงานวิจัยส่วนหนึ่งของโครงการ "หุ่นยนต์ 3 มิติ สำหรับการเกษตรแบบผสมผสานด้วยความแม่นยำสูง" ที่มี อ.ปัญญา เหล่าอันนต์ธนา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3Clip

 

 

Read 430 times
Scroll to top