วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561 00:00

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

EngKPS-Hornor615

          เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ในที่ประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 14/2561  รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และประธานกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ ในรางวัลระดับชาติ 7 ผลงาน ได้แก่

          1) รางวัลเหรียญเงิน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2018) จากผลงานเรื่อง กระบวนการเคลือบด้วยละอองสารเคมียืดอายุการเก็บรักษาดอกกล้วยไม้ [รายละเอียด]
          2) รางวัลเหรียญเงิน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2018) จากผลงานเรื่อง กระบวนการเร่งเร้ากล้วยไม้ให้เติบโตผลิตดอกนอกฤดูการด้วยสภาวะฤดูฝนเสมือน โดยไม่ใช้สารเคมีและฮอร์โมน [รายละเอียด]
          3) รางวัลเหรียญทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2018) จากผลงานเรื่อง กระบวนการฟื้นฟูผู้ป่วยออฟฟิศซินโดรม [รายละเอียด]
          4) รางวัลเหรียญทองแดง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2018) จากผลงานเรื่อง พาหนะฟื้นฟูการเดินในท่าที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกายภาพ [รายละเอียด]
          5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2561 (Logistics Innovation Award 2018) จากผลงานเรื่อง การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายการผลิตสับปะรดบรรจุถุง [รายละเอียด]
          6) รางวัลชมเชย การประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง จากผลงานเรื่อง การออกแบบเครื่องมือกรีดยางปากกบสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา [รายละเอียด]
         7) รางวัลชมเชย การประกวดโครงร่างงานวิจัยนวัตกรรมเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง จากผลงานเรื่อง การพัฒนามีดกรีดยางหัวเขียวคุณภาพสูง [รายละเอียด]

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 328 times
Scroll to top