วันพุธ, 31 ตุลาคม 2561 00:00

ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศอินโดนีเซีย

UNS 1

          เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Universitas Negeri Semarang Graduate School ประเทศอินโดนีเซีย 4 ท่าน ซึ่งได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน พร้อมสังเกตุการณ์กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะฯ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และหารือเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

          ในการนี้ ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม ได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาต่าง ๆ

UNS 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 310 times
Scroll to top