วันพฤหัสบดี, 01 พฤศจิกายน 2561 00:00

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

611026Chaimongkol

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ชัยมงคล  ลิ้มเพียรชอบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2626/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558

arrow2L3หนังสือ

Read 63 times
Scroll to top