วันอาทิตย์, 18 พฤศจิกายน 2561 00:00

การอบรม "แปรรูปกล้วยน้ำว้าเพื่อเพิ่มมูลค่า"

Banana 1

          ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แปรรูปกล้วยน้ำว้าเพื่อเพิ่มมูลค่า" ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ภาควิชาวิศวกรรมการอาหารและถ่ายทอดความรู้หรือบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมการอาหารให้แก่ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป

Banana 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 373 times
Scroll to top