วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561 00:00

คณะฯ ร่วมงาน SHOW AND SHARE - KU HAPPY ZONE ครั้งที่ 1

HappyZ 1

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมงาน SHOW AND SHARE : KU HAPPY ZONE ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุขอย่างอย่างยืน หรือ "Show and Share" สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ตลอดจนพัฒนาแกนนำและเชื่อมโยงพลังเครือข่ายสร้างความสุขในที่ทำงานไปสู่สุขภาวะทั้ง 8 หรือ 8 Happy Workplace โดยในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็น 1 ใน 8 Happy Workplace คือ "Happy Brain" โดยงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "จุดประกายองค์กรแห่งความสุข" และ การเสวนาช่วง Happy Money Talk หัวข้อ "ตลาดนัดแห่งความสุข ตลาดนัดอิ่มเกษตร" ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

HappyZ 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 277 times
Scroll to top