วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 00:00

คณะฯ ร่วมงานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22

KUKPSFair 1

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วม "งานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้จัดแสดงผลงานเด่น อทิเช่น ระบบเคลือบผิวพืชดอกและผลไม้ด้วยละอองไอเย็นเสริมประจุไฟฟ้าและควบคุมการกลั่นตัวด้วยคลื่นความถี่ใกล้เสียง ระบบสร้างฝนฟ้าคะนองเสมือนเพื่อผลิตไอออนสำหรับผลิตธาตุอาหารสำคัญสำหรับพืชที่สามารถดูดซึมได้ทั้งรากและใบโดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง ระบบฟื้นฟูการเดินในทาที่ถูกต้องสำหรับผู้ป่วยสูงอายุและผู้ประสบอุบัติเหตุ เครื่องทำกระทงใบตอง เป็นต้น

         สำหรับ งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จะจัดแสดงผลงานในชื่อ "เปิดโลกวิศวกรรม'61"

KUKPSFair 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 382 times
Scroll to top