วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 00:00

บจก.ประจวบอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาให้คณะฯ

Prajuab

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ ประสิทธิ์ คณบดี และ ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ซึ่งคณะฯ จะนำไปมอบให้นิสิตต่อไป

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอขอบพระคุณ บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 305 times
Scroll to top