วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561 00:00

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศจีน

HASChina 1

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Heilongjiang Academy of Science (HAS) (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์มณฑลเฮยหลงเจียง) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 ท่าน ในโอกาสหารือความร่วมมือใหม่กับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม ได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาต่าง ๆ

HASChina 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 299 times
Scroll to top