วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561 00:00

อบรมคณะกรรมการการไฟฟ้าชนบทบังคลาเทศ

IDDC 1

          คุณอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรชำนาญการประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร "Training on Environmental and Social Management" ให้แก่คณะกรรมการการไฟฟ้าชนบทประเทศบังคลาเทศ (The Bangladesh Rural Electrification Board) จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ International Center for Development Comunication (ICDC) ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 29 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ของประเทศบังคลาเทศต่อไป

IDDC 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 295 times
Scroll to top