วันเสาร์, 03 พฤศจิกายน 2561 00:00

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน - วิศวกร ศูนย์ TDWCB

 Chisanu art
ชื่อ-สกุล:
นายชิษณุ แก้วป่อง (Mr. Chitsanu Kaewpong)
ชื่อเล่น:
นัท
ตำแหน่ง:

วิศวกร

สังกัด:
ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)
การศึกษา:
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
สถาบัน:
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
วันเริ่มทำงาน:
1 พฤศจิกายน 2561
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
ห้องทำงาน:

ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB)

เบอร์โทรติดต่อ:
06-2462-6043  ภายในคณะฯ 7831
Read 108 times

Latest from

Scroll to top