วันเสาร์, 08 ธันวาคม 2561 00:00

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2561"

QWE61-Tractor 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ หจก. ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ บริษัท คำ-วีการเกษตร หจก.คูโบต้า ก.แสงยนต์ บจก. คูโบต้า นครปฐม และ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 สำหรับวันแรก มี 3 หัวข้อ คือ เรื่องแรก "อุปกรณ์พรวนกลบใบอ้อยแบบจานใช้กำลังขับเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้" โดย อ.ดร.ศิริศักดิ์ เชิดเกียรติพล จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เรื่องที่สอง "เทคโนโลยีการฉีดพ่นสารเคมีแบบลดการฟุ้งกระจาย (Anti-drift spray nozzle)" โดย คุณสันติภาพ ศรีสุขจร จาก หจก. ศรีกำแพงแสนมอเตอร์ และเรื่องสุดท้าย "อนาคตข้าวไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดย คุณฆาแวน คำดี และบริษัท คูโบต้า นครปฐม จำกัด โดยมี รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้เกียรติเปิดการสัมมนาฯ และ ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงการจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ สำหรับวันที่สอง หลักสูตร "นักขับรถแทรกเตอร์มืออาชีพ" และวันสุดท้าย หลักสูตร "นักขับรถขุดดินมืออาชีพ" โดย หจก.คูโบต้า ก.แสงยนต์ ซึ่งทั้ง 3 วัน มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก

QWE61-Tractor 2

QWE61-Tractor 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม [6 ธ.ค.61[7 ธ.ค.61] [8 ธ.ค.61]
Read 292 times
Scroll to top