วันอาทิตย์, 09 ธันวาคม 2561 00:00

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มก.กพส. (สาขาวิศวกรรมศาสตร์)

OWEng-Conf 1

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (The 15th National Kasetsart University Kamphaeng Saen Conference) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ในงานเกษตรกำแพงแสน โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นการนำเสนอภาคโปสเตอร์ ณ ศูนย์เรียนรวม 2 มก.กพส. และในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เป็นการนำเสนอในภาคบรรยาย ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

          สำหรับการประชุมวิชาการฯ ในปีนี้มีผลงานได้รับการนำเสนอทั้งสิ้น 60 เรื่อง แบ่งเป็นภาคโปสเตอร์ 8 เรื่อง และภาคบรรยาย 52 เรื่อง [รายละเอียด]

OWEng-Conf 2

OWEng-Conf 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม [ภาคโปสเตอร์] [ภาคบรรยาย]
Read 350 times
Scroll to top