วันจันทร์, 10 ธันวาคม 2561 00:00

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากเวียดนาม

Vietnam 1

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Mien Tay Construction University (MTU) และ Cantho University (CTU) ประเทศเวียดนาม ในโอกาสศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมอุตสาหการ และหารือเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

Vietnam 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 274 times
Scroll to top