วันอังคาร, 11 ธันวาคม 2561 00:00

เอ็นไอเอ จับมือ 5 พันธมิตร เฟ้นหานิวเจเนอเรชั่นเกษตร 3 สาขา

NIA 1

          เอ็นไอเอ ร่วมหน่วยงานพันธมิตรจัดประกวด AgTech Innovation Awards 2019 ปักธงดันเอบีซีเซ็นเตอร์สร้างระบบนิเวศและสนับสนุนให้เกิดสุดยอดนวัตกรรมการเกษตร

        กรุงเทพฯ 7 ธันวาคม 2561 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมไทย ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเต็มรูปแบบ ชี้การส่งเสริมด้านดังกล่าวต้องพัฒนาและส่งเสริมแบบมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่เกษตรกร หน่วยงานเฉพาะทาง ตลอดจนธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยปูทางการพัฒนานวัตกรรมเกษตรไทยให้ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ล่าสุดศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ซึ่งเป็นเสมือนตัวกลางในการเชื่อมประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสำหรับการเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนความคิดนักธุรกิจการเกษตรรุ่นใหม่ ทั้งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึก (deep tech) กับคลังความรู้อย่างมหาวิทยาลัยเกษรตรศาสตร์ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนให้เกิดสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ เกี่ยวกับการเกษตร นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ยังเตรียมเดินหน้าสร้างแพตฟอร์มใหม่ๆ ด้านการเงิน (fin tech) เพื่อสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมด้านการเกษตรให้พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก

NIA 2

          รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า "ในการดำเนินงานโครงการ Inno4Farmers มก. รับหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการที่จะพลิกโฉมแนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบใหม่ โดยการผนวกหลักสูตรการอบรมสร้างมุมมองใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการการเกษตร รวมทั้งวางแผนงานการพัฒนานวัตกรรม ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ และรูปแบบธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ตอบโจทย์ความต้องการจาก มก. และเครือข่ายของภาคธุรกิจมืออาชีพมาเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ นำไปสู่การประกวดนวัตกรรมการเกษตร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายมุมองแนะนำแนวทาง เพื่อจะนำไปสู่การเกิดธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เกิดการนำไปให้เกิดการใช้งานได้อย่างแพร่หลาย นับได้ว่าเป็นการกระตุ้นและจุดประกายให้เกิดการสร้างแนวคิดทางการเกษตรสมัยใหม่ และเกิดการเชื่อมโยง การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนได้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้านการสร้างธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร"

NIA 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม
arrow2L3Youtube
Read 279 times
Scroll to top