วันพฤหัสบดี, 13 ธันวาคม 2561 00:00

2 รางวัล โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9

MEXPO18 0

          ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คว้า 2 รางวัล ในโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 (The 9th Motor EXPO Automotive Innovation Award 2018) ในงาน 35th Thailand International Motor EXPO 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 61 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี รายละเอียด ดังนี้

MEXPO18 1

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
          ผลงานเรื่อง "พาหนะฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยกายภาพ (Walking Restore Vehicle for Patients)"
          สมาชิกประกอบด้วย
             1) นายชยุต ยอดรักษ์ 5820550145 วิศวกรรมเครื่องกล
             2) นายชูเกียรติ ผาลาด 5820550161 วิศวกรรมเครื่องกล
             3) นายณัฐดนย์ ณ นคร 5820550196 วิศวกรรมเครื่องกล
             4) นายสงกรานต์ ลี้ภัยเจริญ 5820550251 วิศวกรรมเครื่องกล
             5) นายกนกพล อภิชาตพงษ์ 5820551087 วิศวกรรมเครื่องกล
             6) นายณกาณต์ เฉื่อยฉ่ำ 5820551150 วิศวกรรมเครื่องกล
             7) นายภาคย์ บุญราษฎร์ 5820501454 วิศวกรรมเกษตร
             ผู้จัดการและที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล วศ.เครื่องกล

MEXPO18 2

          รางวัลชมเชย
          ผลงานชื่อ "นวัตกรรมการกำจัดศัตรูพืชด้วยดินตะกอนในน้ำประปา"
          สมาชิกทีมประกอบด้วย นิสิตวิศวกรรมเครื่องกล
            1) นายเกษม ปู่ช้าง 5920502983
            2) นายสิทธิโชค สุดสาร 5920502932
            3) นายณัฐนัย ไชยคชบาล 5920502738
            4) นายณัฐปคัลภ์ ฟักเฟื่อง 5920551020
            5) นายวิทวัส สบายยิ่ง 5920502908
            6) นายธีรศักดิ์ สมกุล 5820501021
            7) นายเตชินท์ เฉลิมเทวี 5820501055
            8) นายสุรพัศ อุทัยถาวร 5920502941
            9) นายไกรสร ส่งบุญ 5920503017
          10) นายคมสัน นวลแก้ว 5820501667
          11) นายธนพฤฒ ศิลปเจริญ 5820551214
          12) นายณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล 5820551184
          13) นายนฤป เหลือบุญชู 5820551273
          14) นายธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร 5820550218
          ผู้จัดการและที่ปรึกษาทีม: อ.วรพจน์ ศตเดชากุล วศ.เครื่องกล
arrow2L3ภาพกิจกรรม
Read 680 times
Scroll to top