วันศุกร์, 30 พฤศจิกายน 2561 00:00

สำนักงานตรวจสอบภายใน มก. เข้าตรวจสอบบัญชีของคณะฯ

KU-Acc61

          สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 โดยมี รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับร่วมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะฯ และเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 265 times
Scroll to top