วันเสาร์, 15 ธันวาคม 2561 00:00

คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะฯ รายงานผลการตรวจสอบ

KU-Acc61 B

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ ประธานกรรมการ รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบ KU-ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน แก่ผู้บริหารคณะฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

arrow2L3ภาพกิจกรรม


ข่าวเกี่ยวข้อง:
arrow2L3สำนักงานตรวจสอบภายใน มก. เข้าตรวจสอบบัญชีของคณะฯ [รายละเอียด] [29-30 พ.ย. 61]
Read 550 times
Scroll to top