วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 00:00

ประชุมบูรณาการงานวิจัยด้านเครื่องจักรกลเกษตรฯ

Agri4

          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมประชุมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (มก.บางเขน) ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาข้อเสนอขอทุนวิจัย สกว. เรื่อง บูรณาการงานวิจัยด้านเครื่องจักรกลเกษตร

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 447 times
Scroll to top