วันจันทร์, 17 ธันวาคม 2561 00:00

ศูนย์พลังงานฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศจอร์แดน

Jordan 1

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น. คุณอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ วิศวกรชำนาญการประจำศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเจ้าหน้าที่เทศบาลท้องถิ่นประเทศจอร์แดน จำนวน 10 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ ภายใต้ "โครงการปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอยและการสร้างรายได้ในชุมชนนำร่อง" ทั้งนี้ได้รับการประสานงานจาก โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP THAILAND)

Jordan 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

Read 308 times
Scroll to top