วันพฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2562 00:00

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (จากกองวิเทศสัมพันธ์) Update 07/10/2019

621007Scholarship

arrow2L3 ทุนการศึกษา Chevening Scholarship ของรัฐบาลอังกฤษ 2020-2021 [รายละเอียด] [07/10/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Niigata University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [07/10/2019]

arrow2L3 ทุนสำหรับนิสิตเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 [รายละเอียด] [07/10/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 ณ National Dong Hwa University ไต้หวัน [รายละเอียด] [07/10/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก National Chung Cheng University ไต้หวัน [รายละเอียด] [07/10/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [19/09/2019]

arrow2L3 เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมโครงการ METU Erasmus+ ICM Incoming Teaching Mobility [รายละเอียด] [19/09/2019]

arrow2L3 Fellowships & Scholarships for Postgraduate Studies 2020-21 @ The University of Hong Kong [รายละเอียด] [19/09/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จาก University of Turku ประเทศฟินแลนด์ [รายละเอียด] [09/09/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Tampere University ประเทศฟินแลนด์ [รายละเอียด] [09/09/2019]

arrow2L3 International Graduate Program Special MEXT scholarship, Hokkaido University, Japan [รายละเอียด] [09/09/2019]

arrow2L3 โครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ Junior Research Fellowship Program ประจำปี 2020 [รายละเอียด] [09/09/2019]

arrow2L3 การบรรยายทุนเพื่อการศึกษา ณ ประเทศฝรั่งเศส Campus France Tour 2019 [รายละเอียด] [22/08/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [22/08/2019]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก Hong Kong PhD Fellowship Scheme 2020/21 [รายละเอียด] [22/08/2019]

arrow2L3 SDG Professional Course at Nagaoka University of Technology, Japan [รายละเอียด] [19/08/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [19/08/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (พิเศษ) Tokyo NODAI Special Exchange Program จาก Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [11/08/2019]

arrow2L3 ขยายการรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องของ SEARCA ประจำปี 2563 – 2564 [รายละเอียด] [11/08/2019]

arrow2L3 โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2563 [รายละเอียด] [30/07/2019]

arrow2L3 ISSAAS International Congress & General Meeting 2019 [รายละเอียด] [30/07/2019]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Nalanda University, India [รายละเอียด] [30/07/2019]

arrow2L3 ทุนวิจัย Newton Fund Institutional Links Programme 2019/2020 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ! [รายละเอียด] [18/07/2019]

arrow2L3 Temasek Foundation International Specialist's Community Action & Leadership Exchange 2019 [รายละเอียด] [18/07/2019]

arrow2L3 Summer School "Embracing Malaysian Cultural Diversity and Heritage" by Universiti Putra Malaysia, Malaysia [รายละเอียด] [18/07/2019]

arrow2L3 การนำเสนอผลงาน Falling Walls Lab Thailand ทางวิทยาศาสตร์และสังคม [รายละเอียด] [18/07/2019]

arrow2L3 ทุนวิจัย Sophia Lecturing – Research Grant 2021 ณ Sophia University, Japan [รายละเอียด] [18/07/2019]

arrow2L3 ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [18/07/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี 2563 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [01/07/2019]

arrow2L3 Summer Courses "Perspectives on Communication and Culture in Taiwan" 2019 @ National Chengchi University, Taiwan [รายละเอียด] [01/07/2019]

arrow2L3 ด่วน !!! เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ AUAP-PIM Global Leadership Program, Thailand [รายละเอียด] [01/07/2019]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก Kuroshio Science Program จาก Kochi University, Japan [รายละเอียด] [26/06/2019]

arrow2L3 International Admission for Graduate School Spring 2020, Korea University [รายละเอียด] [26/06/2019]

arrow2L3 นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2562 (2019 Taiwan Higher Education Fairs) [รายละเอียด] [26/06/2019]

arrow2L3 ทุนการศึกษาหลักสูตร Environmental Management and Sustainable Development [รายละเอียด] [26/06/2019]

arrow2L3 ทุนการศึกษา AUN-KNB Scholarship 2019 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย [รายละเอียด] [21/05/2019]

arrow2L3 เปิดรับสมัครทุนระดับนักศึกษาวิจัย (Research Student) จากรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563 [รายละเอียด] [21/05/2019]

arrow2L3 โครงการผู้นำเยาวชน STS Forum Young Leaders Program 2019 สำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์ [รายละเอียด] [21/05/2019]

arrow2L3 ทุนการศึกษาจาก SEARCA ในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 – 2564 [รายละเอียด] [01/05/2019]

arrow2L3 ทุนวิจัยสำหรับบุคลากร ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [01/05/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [01/04/2019]

arrow2L3 ทุนวิจัย International Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2562 (FY2019) [รายละเอียด] [01/04/2019]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเชิงทัศนศึกษา Tokyo Tech-AYSEAS 2019 [รายละเอียด] [01/04/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [01/04/2019]

arrow2L3 เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม AC21 IGS 2019 ณ Stellenbosch University ประเทศแอฟริกาใต้ [รายละเอียด] [01/04/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2562 ณ Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [01/04/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2562 จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [28/03/2019]

arrow2L3 2019 National Chiao Tung University Summer Program สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) [รายละเอียด] [28/03/2019]

arrow2L3 2019 National Tsing Hua University- Global Summer School สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) [รายละเอียด] [28/03/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ Kumoh National Institute of Technology [รายละเอียด] [28/03/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ Kangwon National University ประเทศเกาหลีใต้ [รายละเอียด] [28/03/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [28/03/2019]

arrow2L3 ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ Xi'an Jiaotong University ประจำปีการศึกษา 2562 [รายละเอียด] [28/03/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Gifu University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [18/03/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ National Dong Hwa University ไต้หวัน [รายละเอียด] [11/03/2019]

arrow2L3 เปิดรับสมัครแล้ว !!! ทุนการศึกษา New Zealand Scholarship 2019 [รายละเอียด] [11/03/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [11/03/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2562 จาก Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [01/03/2019]

arrow2L3 เปิดรับสมัครบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม INTERNATIONAL STAFF WEEK 2019 ประเทศตุรกี [รายละเอียด] [20/02/2019]

arrow2L3 GREAT Scholarships 2019 — Supporting Thailand 4.0 to excellent UK higher education [รายละเอียด] [20/02/2019]

arrow2L3 ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2562 [รายละเอียด] [14/02/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร Mevlana Exchange Programme 2019 – 2020 ประเทศตุรกี [รายละเอียด] [14/02/2019]

arrow2L3 ทุนบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ [รายละเอียด] [11/02/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [11/02/2019]

arrow2L3 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก China Agricultural University [รายละเอียด] [05/02/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก National Chung Hsing University ไต้หวัน [รายละเอียด] [05/02/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 ณ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [05/02/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [05/02/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [05/02/2019]

arrow2L3 ทุนศึกษาจากรัฐบาลตุรกี Turkey Scholarships 2019 [รายละเอียด] [05/02/2019]

arrow2L3 Taiwan International Graduate Program 2019 Fall Semester [รายละเอียด] [24/01/2019]

arrow2L3 SEARCA Regional Professorial Chair Grants 2019-2020 [รายละเอียด] [24/01/2019]

arrow2L3 Summer Course in Japanese Culture 2019 at Kochi University, Japan [รายละเอียด] [24/01/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2562 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [23/01/2019]

arrow2L3 ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Progmm (TGS) ประจำปี 2563 [รายละเอียด] [23/01/2019]

arrow2L3 2019 International Health Program at National Yang-Ming University [รายละเอียด] [17/01/2019]

arrow2L3 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2019-2020 [รายละเอียด] [17/01/2019]

arrow2L3 Juntendo University research students – Japanese Government MEXT Scholarship 2019 [รายละเอียด] [04/01/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2562 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [04/01/2019]

arrow2L3 ทุน Ernst-Mach Grants (EMG) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ประเทศออสเตรีย [รายละเอียด] [04/01/2019]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [04/01/2019]


Global Opportunities, International Affairs Division, KU

Read 2683 times
Scroll to top