วันพุธ, 23 มกราคม 2562 00:00

ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย/โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (จากกองวิเทศสัมพันธ์) Update 23/01/2019

620123Scholarship

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วงประจำปี 2562 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [23/01/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Progmm (TGS) ประจำปี 2563 [รายละเอียด] [23/01/2018]

arrow2L3 2019 International Health Program at National Yang-Ming University [รายละเอียด] [17/01/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษาจากรัฐบาลอินเดีย ประจำปี 2019-2020 [รายละเอียด] [17/01/2018]

arrow2L3 Juntendo University research students – Japanese Government MEXT Scholarship 2019 [รายละเอียด] [04/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2562 จาก Osaka University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [04/01/2018]

arrow2L3 ทุน Ernst-Mach Grants (EMG) ประจำปี 2562 เพื่อศึกษา/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ประเทศออสเตรีย [รายละเอียด] [04/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [04/01/2018]

arrow2L3 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2562 จาก Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น [รายละเอียด] [25/12/2018]

arrow2L3 *ด่วน* โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+ (Spring semester 2019) ณ Middle East Technical University ประเทศตุรกี [รายละเอียด] [25/12/2018]

arrow2L3 Summer Program ณ College of Management, National Taiwan University ไต้หวัน [รายละเอียด] [25/12/2018]

arrow2L3 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 [รายละเอียด] [25/12/2018]

arrow2L3 2019 Full Scholarship Doctoral Program in Engineering at Kochi University of Technology [รายละเอียด] [14/12/2018]

arrow2L3 โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4 จาก British Council Thailand [รายละเอียด] [14/12/2018]

arrow2L3 2019 Summer Intensive Program in Automobile Engineering at Nagoya University [รายละเอียด] [14/12/2018]

arrow2L3 Hokkaido Summer Institute Program 2019@ Hokkaido University [รายละเอียด] [14/12/2018]

arrow2L3 Summer Research Program 2019 @ National Tsing Hua University, Taiwan [รายละเอียด] [14/12/2018]

arrow2L3 2019 Kyoto University Amgen Scholars Research Program in Science & Biotechnology [รายละเอียด] [14/12/2018]

arrow2L3 International Admission for Graduate School Fall 2019, Korea University [รายละเอียด] [14/12/2018]

 


Global Opportunities, International Affairs Division, KU

Read 111 times
Scroll to top