วันเสาร์, 05 มกราคม 2562 00:00

ต้อนรับนักเรียนโครงการเปิดรั้วนนทรี

Nontri62

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ผศ.ดร.หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ให้การต้อนรับนักเรียนจากโครงการเปิดรั้วนนทรี จำนวน 80 คน ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการได้แนะนำภาควิชาต่าง ๆ ผลงานของคณะฯ การเรียนการสอนของคณะฯ ในระดับปริญญาตรี และการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 402 times
Scroll to top