วันศุกร์, 06 กันยายน 2562 00:00

ทีมนิสิตวิศวกรรมโยธาคว้า 2 รางวัล Asia BRICOM 2019

Bricom2019 1

          ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลอันดับ 3 Best Presentation Award และรางวัลอันดับ 4 Best Aesthetics Award จากการแข่งขันสะพานเหล็กจำลองแห่งเอเซีย Asia Bridge Competition 2019 หรือ Asia BRICOM 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2562 ณ Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซีย Asia BRICOM เป็นการแข่งขันโครงสร้างสะพานเหล็กจำลองระดับเอเชีย จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของสาขาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน เวียดนาม มองโกเลีย ไทย และอินโดนีเซีย ซึ่ง Universitas Brawijaya ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรมสะพานแล้วยังสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย

          การแข่งขันประกอบด้วย 7 รายการ คือ

          1. Presentation การนำเสนอผลงานการออกแบบสะพาน

          2. Structural Cost ค่าใช้จ่ายของวัสดุสร้างสะพาน

          3. Construction Cost ค่าใช้จ่ายในการสร้าง (ประกอบ) สะพาน คิดจากเวลาในการสร้าง (ประกอบ)

          4. Total Cost ค่าใช้จ่ายรวมของ Structural cost และ Construction cost

          5. Prediction of Deflection คะแนนจากการทำนายระยะโก่งตัวของสะพานเมื่อรับน้ำหนัก

          6. Aesthetics คะแนนความสวยงาม

          7. Overall Performance คะแนนรวมของทุกประเภท

Bricom2019 2

Bricom2019 3

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 68 times
Scroll to top