วันเสาร์, 07 กันยายน 2562 00:00

3 ผลงาน ศูนย์พลังงานฯ ผ่านรอบคัดเลือก "1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน"

DEQP 1

          3 ผลงานของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านรอบคัดเลือก ผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "1 อปท. 1 นวัตกรรมจัดการขยะชุมชน" ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "ลดใช้พลาสติก โฟม และ Single Use Plastic" ซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการปีนี้มีผลงานผ่านรอบคัดเลือก 45 ผลงาน จากผลงานทั้งสิ้น 113 ผลงาน เพื่อเฟ้นหา 16 ผลงาน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ต่อไป

          โดยได้รับมอบรางวัลจาก นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเงินรางวัลสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ณ บริเวณลานกิจกรรมโอโซน สแควร์ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กทม. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

DEQP 2

          ซึ่งทั้ง 3 ผลงาน ได้แก่
          1. เครื่องอัดกระทงใบตอง
              โดย อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                    นายรัตนศักดิ์ ทรัพย์เย็น ช่างเครื่องยนต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                    นายภัทรพล ชูราศรี ช่างเทคนิค ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

          2. ถ้วยใบตอง
              โดย อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                   นายรัตนศักดิ์ ทรัพย์เย็น ช่างเครื่องยนต์ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                   นายภัทรพล ชูราศรี ช่างเทคนิค ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

          3. ถ้วยกาบกล้วย
              โดย อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
                   นางสุพัตร คำสิงค์ เจ้าของธุรกิจเอกชน
                   นายสมเกียรติ อิ่มจันทร์ ช่างฝีมือโรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 294 times

Latest from

Scroll to top