วันอาทิตย์, 15 กันยายน 2562 00:00

รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา - คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

Jesada

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามคำสั่งที่ 3/2562 ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงนามโดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

arrow2L3คำสั่งแต่งตั้ง

 

 

Read 296 times

Latest from

Scroll to top