วันพฤหัสบดี, 19 กันยายน 2562 00:00

นิสิตสหกิจศึกษาดีเยี่ยม

COED 1

COED

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับ "รางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเยี่ยม" (กลุ่มวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) นายพงษ์สรรค์ ชาครานนท์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด และเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาผู้บริหาร มก. ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

arrow2L3ภาพกิจกรรม

arrow2L3ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

Read 388 times

Latest from

Scroll to top