วันพุธ, 25 กันยายน 2562 00:00

ประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานหน้าต่างอะลูมิเนียมฉบับใหม่

TWDCB 1

          เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร (TDWCB) จัดประชุมคณะกรรมการ "องค์กรกำหนดมาตรฐาน" ในวาระหลักเรื่อง "การทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนของหน้าต่างอะลูมิเนียม" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวล หัวหน้าศูนย์ TDWCB กล่าวชี้แจงถึงการประชุมในครั้งนี้

TWDCB 2

          เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร; TDWCB) ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า SDO ซึ่งแต่งตั้งโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 หลังจากนั้นทางศูนย์ TDWCB ได้ทำการแต่งตั้งกรรมการทั้งจากทางสายวิชาการและสายผู้ประกอบการผลิตและลูกค้าผลิตภัณฑ์จากหลาย ๆ หน่วยงาน เพื่อทำการปรับปรุงมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์หน้าต่าง ประตู และทำมาตรฐานสำหรับ Curtain wall สำหรับมาตรฐาน มอก. ของไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นที่มาของการประชุมในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หน้าต่างอะลูมิเนียมฉบับใหม่ โดยปรับปรุงจากฉบับเก่าที่ได้กำหนดใช้ตั้งแต่ปี 2530

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 251 times

Latest from

Scroll to top