รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน; สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 ต.ค. 62

Scroll to top