วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 00:00

การประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 6

Geotech 1

          เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2562 นิสิตปริญญาโท และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมวิศวกรรมปฐพีแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร. วรากร ไม้เรียง ประธานมูลนิธิ ศ.ดร.ชัย มุกตพันธุ์ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาฯ และ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วสท. เป็นประธานในพิธีเปิด และดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิรัญญา ทองชาติ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา) และ รศ.ดร.ธนกร ชมพูรัตน์ (มหาวิทยาลัยพะเยา) ซึ่งการประชุมนี้ได้ให้นิสิตวิศวกรรมปฐพีทั่วประเทศ เข้าร่วมเป็นทีมจัดงาน เพื่อให้รู้จักกันและได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังการขับเคลื่อนงานด้านวิศวกรรมปฐพีของประเทศไทย

Geotech 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 183 times

Latest from

Scroll to top