วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562 00:00

ศูนย์พลังงานฯ ฝึกอบรมให้บุคลากรของ พพ.

Dede 1

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 คุณอรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมให้บุคลากรของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้ด้านพลังงานทดแทนและทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการดำรงไว้ซึ่งข้าราชการสมรรถนะสูงด้านพลังงานทดแทนสำหรับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ

Dede 2

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 5545 times

Latest from

Scroll to top