วันพุธ, 09 ตุลาคม 2562 00:00

ม.เกษตร กพส. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

KPSCE

          วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วย ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และคณะผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิต (นางสาวอรุณวดี สังข์วรรณ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิศวกรรมโยธา) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยอาการภาวะเลือดเป็นกรด ซึ่งทางกองทุนสวัสดิการ มก.กพส.ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวนิสิตผู้เสียชีวิตจำนวน 100,000 บาท ณ ห้องรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน อาคารชูชาติ กำภู

arrow2L3ภาพกิจกรรม

 

 

Read 239 times

Latest from

Scroll to top