วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563 00:00

TCAS 63 รอบที่ 4 มก.กพส. ประกาศผลวันที่ 29 พ.ค. 63

TCAS63-Update

TCAS63 รอบที่ 4 (Admissions 2)
ประกาศผล วันที่ 29 พ.ค. 63 (ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
ประกาศปรับเพิ่มจำนวนรับ TCAS รอบที่ 4 (Admission 2)

arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม
https://admission.ku.ac.th/
https://student.mytcas.com/
https://www.facebook.com/kuadmission/

 
TCAS63 รอบที่ 3 (Admissions 1)

arrow2L3ประกาศผล วันที่ 8 พ.ค. 63 ทาง www.mytcas.com
    ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission 1)

arrow2L3ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 8-9 พ.ค. 63 ทาง www.mytcas.com
arrow2L3รายละเอียดเพิ่มเติม www.admission.ku.ac.th
                                       www.facebook.com/kuadmission/

 

arrow2L3TCAS63-กำแพงแสน
arrow2L3mytcas.com
arrow2L3student/mytcas.com
arrow2L3https://admission.ku.ac.th/
Read 1604 times

Latest from

Scroll to top