วันอาทิตย์, 02 กุมภาพันธ์ 2563 00:00

หนึ่งในพระราชดำริ กับ รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา แก้วกัลยา

Jessada0 

                รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 ประธานคณะทำงานกลุ่มผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                 ท่านอาจารย์ได้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประเทศชาตินานัปการ พบกับท่านในรายการ ในพระราชดำริ” ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอผลงานของนักเรียนทุนอานันทมหิดลในแต่ละสาขาวิชา ทั้งแผนกเกษตรศาตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ ซึ่งออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี ทุกวันเสาร์ เวลา 20.10 น.  โดยตอนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน/คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีดังนี้

รายการ “๑ ในพระราชดำริ” ตอน พลังชุมชน พลังแห่งความยั่งยืน [Click]
วันที่ออกอากาศ : 2 ก.พ. 2563

รายการ “๑ ในพระราชดำริ” ตอน พลังชุมชน ก้าวที่กล้าสู่การพัฒนา [Click]
วันที่ออกอากาศ : 27 ม.ค. 2563

รายการ “๑ ในพระราชดำริ” ตอน ลำโดมใหญ่ คุณภาพน้ำสู่คุณภาพชีวิต [Click]
วันที่ออกอากาศ : 27 ต.ค. 2562

รายการ “๑ ในพระราชดำริ” ตอน ลำโดมใหญ่ วิถีเกษตรสร้างชีวิต [Click]
วันที่ออกอากาศ : 20 ต.ค. 2562

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน ลำโดมใหญ่ จุดเริ่มต้นของชีวิต [Click]
วันที่ออกอากาศ : 13 ต.ค. 2562

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน ลำโดมใหญ่ สายนทีแห่งชีวิต [Click]
วันที่ออกอากาศ : 6 ต.ค. 2562

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน นักวิจัยท้องถิ่น พลังสู่การพัฒนาชุมชน [Click]
วันที่ออกอากาศ : 7 เม.ย. 2562

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน เกษตรปลอดภัย ด้วย Green House 2 [Click]
วันที่ออกอากาศ : 28 ก.พ. 2558

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน เกษตรปลอดภัย ด้วย Green House 1 [Click]
วันที่ออกอากาศ : 21 ก.พ. 2558

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน เทคโนโลยีให้น้ำพืช [Click]
วันที่ออกอากาศ : 3 ก.ย. 2557

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน สร้างคน - สร้างธุรกิจ ตอนที่ 2 [Click]
วันที่ออกอากาศ : 23 ส.ค. 2557

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน สร้างคน - สร้างธุรกิจ ตอนที่ 1 [Click]
วันที่ออกอากาศ : 16 ส.ค. 2557

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน กู้วิกฤติภัยแล้ง ตอนที่ 2 [Click]
วันที่ออกอากาศ : 26 เม.ย. 2557

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน กู้วิกฤติภัยแล้ง ตอนที่ 1 [Click]
วันที่ออกอากาศ : 19 เม.ย. 2557

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน พลังงานทดแทน ลดโลกร้อน [Click]
วันที่ออกอากาศ : 28 ธ.ค. 2556

รายการ “ในพระราชดำริ” ตอน ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติด้วยน้ำ [Click]
วันที่ออกอากาศ : 12 เม.ย. 2554

รายการทั้งหมด

Read 6354 times
Scroll to top