พิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 4/2567 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีและประธานคณะกรรมการฯ ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ รายละเอียด ดังนี้
1. รางวัลระดับนานาชาติ
ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล
หนึ่งในทีมวิจัย ได้รับ 5 รางวัล ระดับนานาชาติ
จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ในงาน “The 49th International Exhibition of Inventions Geneva”
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://kasets.art/SoPr1d
2. รางวัลระดับชาติ FENETT2024 4 รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ ภาคนิทัศน์
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาคนิทัศน์
– รางวัลชมเชย ภาคบรรยาย 2 รางวัล
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://kasets.art/fJzo5S
3. รางวัลระดับชาติ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ณ จังหวัดราชบุรี
คุณประสิทธิ์ รุ่งโรจน์ คว้าเหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4X100 เมตร ชาย
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://kasets.art/kAEfrs
Scroll to Top