รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง นักวิจัย วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร

Scroll to Top