คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ต้อนรับผู้แทนจาก THE FRENCH NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMNENT (IRD) ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยไทย – ฝรั่งเศส

ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Dr. Xavier MARI ผู้แทนจาก The French National Research Institute for Sustainable Developmnent (IRD) ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยไทย – ฝรั่งเศส เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ อาคารแสดงนวัตกรรม และผลงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (IGEAR Cafe’ & Innovation) โดย ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม นำเสนอผลงานและนวัตกรรมของคณะฯ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม และศูนย์ทดสอบประตู หน้าต่าง และระบบผนังกระจกสำหรับงานอาคาร
Scroll to Top