รางวัล / เกียรติบัตร

2023

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 11/2566 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีและประธานคณะกรรมการฯ ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์และนิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่อาจารย์และนิสิต ใน 5 ...
2023

ขอแสดงความยินดีกับทีมสะพานเหล็กวิศวกรรมโยธา “KU KPS” คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันรายการ ASIA BRICOM 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมสะพานเหล็กวิศวกรรมโยธา “KU KPS” คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันรายการ ASIA BRICOM 2023 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 โดย 2 รางวัล ดังนี้”อันดับ 2 Aesthetics ...
2023

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล กับ 2 รางวัล ระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล กับ 2 รางวัล ระดับนานาชาติ ได้แก่ เหรียญทอง (GOLD MEDAL) และ WIIPA SPECIAL AWARDจากงานประกวดนวัตกรรม 2023 Japan Design, Idea and Invention Expo ...
Scroll to Top