show

ใบสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ใบสมัคร >>  Downloadสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> งานบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต

ใบสมัครทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน Read More »

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน พร้อมด้วย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน นำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มดอกไม้ อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ โดยมี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้แทนหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน บุคลากร และนิสิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU – TUA ณ TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE ประเทศญี่ปุ่น

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งโตเกียว TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE (TUA) จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU – TUA ณ TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 18 – 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 คน โดย ดร.พิสุทธิ์ เขียวมณี ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศวรา สิทธิโชค ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และเจ้าหน้าที่จากงานวิเทศ ประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติด้านการเกษตร และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศให้กับนิสิตไทย – ญี่ปุ่น ในการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU – TUA ณ TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE ประเทศญี่ปุ่น Read More »

นิสิตวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Taiwan Experience Education Program(TEEP)

นายวรายุทธ ถึกเจริญ, นางสาวพีรดา อ่อนน้อม, นางสาวสุนิษา มีจั่นเพชร นิสิตชั้นปีที่ 4 นายพงศ์พันธุ์ ปั้นมยุรา นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงเเสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงเเสน เข้าร่วมโครงการฝึกงานระยะสั้น ในโครงการ Taiwan Experience Education Program(TEEP) ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr. Nai-Shang Liou ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 มิถุนายน 2567 เพื่อศึกษาเรียนรู้ในด้านงานวิชาการ การวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนิสิตไทยกับนิสิตไต้หวัน

นิสิตวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Taiwan Experience Education Program(TEEP) Read More »

คณะฯ เตรียมจับมือกับ CHANGAN ทำหลักสูตรอบรมรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Changan Automobile Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสหารือความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้นรถยนต์ไฟฟ้า EV Training and Skill Development กับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนFull Album: SoonChangan Automobile Co., Ltd.: http://www.globalchangan.com

คณะฯ เตรียมจับมือกับ CHANGAN ทำหลักสูตรอบรมรถยนต์ไฟฟ้า Read More »

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU84 | E80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

บรรยากาศปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU84 | E80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  17/06/2567

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU84 | E80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน Read More »

ประชุมบุคลากรคณะฯ – สายวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง E9401 ชั้น 4 อาคาร 9 รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดี กล่าวเปิดการประชุมบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยการประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ใน 4 ปีข้างหน้า ซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แก่บุคลากรสายวิชาการ ได้รับทราบ แสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น แนะนำห้องสมุดวิทยาเขตกำแพงแสน “Lib on Tour” โดย คุณมัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ นำเสนอ “ศักยภาพวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และความเชี่ยวชาญที่มี” โดย รศ.ดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางการขอรับทุนและแนะนำการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สวก.” โดย คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

ประชุมบุคลากรคณะฯ – สายวิชาการ Read More »

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)

          ตามที่ได้มีการสอบคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 แล้วนั้น             คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จึงประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ดังนี้           ลำดับที่ 1  ได้แก่ นางสาวจิราวรรณ กลับวิหค           ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) Read More »

2 รางวัล International จากประเทศจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยของคณะฯ “deBUG Organic Plus” นำโดย ผศ.วรพจน์ ศตเดชากุล ที่ได้รับ 2 รางวัลจากงาน “The 7th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2567 ร่วมกับงาน “The 10th China (Shanghai) International Technology Fair” ณ Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center นครเซี่ยงไฮ้

2 รางวัล International จากประเทศจีน Read More »

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม ใบสมัคร

สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ Read More »

Scroll to Top