5 นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

          5 นวัตกรรม KU สู้ภัยโควิด ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผลงานโดย รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม และผู้วิจัยร่วม อจ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

          1) ต้นแบบห้องความดันลบสำหรับคนไข้แพร่เชื้อทางอากาศ [รายละเอียด]
          2) ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก [รายละเอียด]
          3) รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบ [รายละเอียด]
          4) ต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้พร้อมชุดดูดอากาศ (Hood ครอบเตียง) สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย [รายละเอียด]
          5) ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter) [รายละเอียด]
          6) ตู้ตรวจความดันบวก[รายละเอียด]

ติดต่อ:
รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
E-mail: fengchi@ku.ac.th
โทร: 081-803-5716

ต้นแบบห้องความดันลบสำหรับคนไข้แพร่เชื้อทางอากาศ

ชุดหมวกครอบศีรษะความดันแบบความดันบวก

รถเข็นพร้อมฝาครอบความดันลบ

ต้นแบบชุดครอบเตียงคนไข้พร้อมชุดดูดอากาศ (Hood ครอบเตียง) สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ต้นแบบเครื่องกรองเชื้อโรคในอากาศในห้องพัก (Mobile HEPA Filter)

 ตู้ตรวจความดันบวก

223total visits,4visits today