รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566

     อ.ดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566 ในโครงการ การเทียบมาตรฐานเซนเซอร์วัดความชื้นในดินชนิดคาปาซิทีฟต้นทุนต่ำ สำหรับการให้น้ำชลประทานแบบแม่นยำ

Scroll to Top