นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน “การแก้ปัญหาน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ thaiwater.net”

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน “การแก้ปัญหาน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สร้างผลงานจากการประกวดแนวคิดการแก้ปัญหาด้านน้ำของประเทศ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยนิสิตทีม Worker Worker ประกอบด้วย นายพลเพชร สมานมิตร นายอภิสิทธิ์ นุชอิ้ง และ นายปิยวุฒิ พุ่มกุมาร ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดแนวคิดการแก้ปัญหาด้านน้ำด้วยวิศวกรรมแห่งปี กำหนดโจทย์ตามพื้นที่และความชำนาญโดยอิสระโดยอาศัยข้อมูลจริงจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (Thaiwater.net) และโค้ชโดยกูรูด้านน้ำระดับประเทศ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 17 ทีม จากทั่วประเทศ ทั้งนิสิตนักศึกษา หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ที่ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ภาพกิจกรรม