รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน-วิดิทัศน์

https://www.youtube.com/watch?v=YuoO2M_YlHs&t=1s

การนำเสนอบทความ เรื่อง \”Application of Crop Simulation Model and GIS for Estimating the Reference Crop Evapotranspiration and Yield of Rice at Large Scale Area\”

โดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ใน The 3rd Thailand INWEPF SYMPOSIUM \”การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวยุคใหม่ภายใต้สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Sustainable water management for paddy fields under crimate change and uncertainly)\” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดย INWEPF กรมชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=KSpFjeRyOEs

เสวนาเกี่ยวกับวิกฤติน้ำท่วมในรายการ ปอกเปลือกข่าว ในประเด็น \”เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการป้องกันโดยเฉพาะพื้นที่ กทม.\”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และอนุกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมเสวนาเกี่ยวกับวิกฤติน้ำท่วมในรายการ ปอกเปลือกข่าว ในประเด็น \”เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการป้องกันโดยเฉพาะพื้นที่ กทม.\” ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Spring News
https://www.youtube.com/watch?v=aOfq4SamaP4

เขื่อน…จัดการอย่างไรไม่ให้น้ำท่วม?

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 รศ. ดร.บัญชา ขวัญยืน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน ร่วมเสวานาในรายการ คม-ชัด-ลึก ตอน \”เขื่อน…จัดการอย่างไรไม่ให้น้ำท่วม\” ซึ่งเป็นรายการสดออกอากาศทางช่อง Nation Channel

Scroll to Top