หน้าหลัก ห้องสมุดออนไลน์
ค้นหาจาก ผู้แต่ง : คำค้น นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ : พบ 6 รายการ  
ที่ ปก ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง ปีพิมพ์ เอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
1
เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา

Design of Farm Irrigation Systems

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ n/a 195
2
เอกสารประกอบการสอนวิชา 02207321 การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา บทปฏิบัติการ

Design of Farm Irrigation Systems

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ n/a 183
3
วิศวกรรมชลประทานเบื้องต้น

Introduction to Irrigation Engineering

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.ดร.พงศธร โสภาพันธุ์ , ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2558 299
4
เครื่องสูบน้ำเพื่อการชลประทานและการออกแบบท่อส่งน้ำ (เอกสารประกอบการสอนวิชาการออกแบบระบบท่อและระบบชลประทานภายใต้แรงดัน)

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2554 207
5
การจัดการทางวิศวกรรม

Engineering Management

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์ , ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2554 254
6
การประเมินผลการทำงานของระบบชลประทานแบบไมโคร

Performance Evaluation of Micro Irrigation System

ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 2552 353