ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

boonma

ชื่อ-สกุล :  ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตำแหน่งบริหาร : –

รหัสอาจารย์ : E4018

อีเมล์ : fengbop@ku.ac.th

ผลงาน : วิชาการ | หนังสือ