ผู้ใช้งาน : guest

ข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร 1     |     ข้อมูลเครื่องปรับอากาศอาคาร 1

ผังอาคาร 1 ชั้นที่ 1

  • ผังอาคาร 1 ชั้นที่ 1

ข้อมูลอาคาร 1 ชั้นที่ 1

ลำดับ ชื่อห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) ชั่วโมงการใช้งาน
111017.500.50
211026.000.50
3110313.500.50
4110413.500.50
511054.502.00
611069.002.00
71107109.252.00
81107/19.000.50
91107/215.602.00
10ฺ10.008.00


ผังอาคาร 1 ชั้นที่ 2

  • ผังอาคาร 1 ชั้นที่ 2

ข้อมูลอาคาร 1 ชั้นที่ 2

ลำดับ ชื่อห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) ชั่วโมงการใช้งาน
1120112.750.50
2120213.602.00
3120312.006.00
4120412.006.00
5120513.606.00
6120618.750.00
7120730.006.00
8120818.756.00
9120913.606.00
10121012.006.00
11121112.006.00
12121213.606.00
13121318.756.00
14121414.0024.00
15121521.006.00
161215/16.002.00