ผู้ใช้งาน : guest

ข้อมูลไฟฟ้าแสงสว่างอาคาร 2     |     ข้อมูลเครื่องปรับอากาศอาคาร 2

ผังอาคาร 2 ชั้นที่ 1

  • ผังอาคาร 2 ชั้นที่ 1

ข้อมูลอาคาร 2 ชั้นที่ 1

ลำดับ ชื่อห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) ชั่วโมงการใช้งาน
120.008.00
2210145.008.00
32101/127.008.00
42101/212.008.00
52101/312.008.00
62101/412.008.00
7210212.007.00
8210316.007.00
9210412.007.00
1021058.002.00
11210612.008.00
12210718.008.00
13210818.008.00
14210960.000.50
1521100.008.00
16211181.004.00
17211254.000.50
18211312.008.00
19211460.002.00
20211554.002.00
21211611.258.00
22211711.258.00
23FMlab144.004.00


ผังอาคาร 2 ชั้นที่ 2

  • ผังอาคาร 2 ชั้นที่ 2

ข้อมูลอาคาร 2 ชั้นที่ 2

ลำดับ ชื่อห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) ชั่วโมงการใช้งาน
1220112.008.00
2220212.000.00
3220312.008.00
4220412.0024.00
52205/112.008.00
62205/212.008.00
7220612.000.50
8220712.008.00
92208/112.000.00
102208/212.008.00
11220912.008.00
12221090.004.00
13221136.004.00
14221215.000.00
15221315.000.00
16221415.000.00
17221521.504.00
18221624.008.00
192216/130.008.00
20221760.008.00
21221811.258.00
22221972.000.50

ผังอาคาร 2 ชั้นที่ 3

ข้อมูลอาคาร 2 ชั้นที่ 3

ลำดับ ชื่อห้อง พื้นที่ (ตร.ม.) ชั่วโมงการใช้งาน
1230124.000.00
2230224.000.00
3230324.000.50
4230490.000.00