รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา-วิดิทัศน์

https://www.youtube.com/watch?v=ZfUm01L-_9Y

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน เกษตรปลอดภัย ด้วย Green House 2

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2558 เวลา 20:10

https://www.youtube.com/watch?v=ZTEtJzM4GZw

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน เกษตรปลอดภัย ด้วย Green House 1

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2558 เวลา 20:10

https://www.youtube.com/watch?v=bNAYDtH8I9M

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน สร้าง คน-ธุรกิจ ตอนที่ 2

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2557 เวลา 20:10
https://www.youtube.com/watch?v=Gjja4B14qxo

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน สร้าง คน-ธุรกิจ ตอนที่ 1

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2557 เวลา 20:10

https://www.youtube.com/watch?v=gcwEycVtR4o&t=2s

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน กู้วิกฤติภัยแล้ง ตอนที่ 2

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2557 20:10

https://www.youtube.com/watch?v=VbSGvmibBl8

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน กู้วิกฤติภัยแล้ง ตอนที่ 1

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2557 20:10
https://www.youtube.com/watch?v=XglE9Qz0-6s

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน พลังงานทดแทน ลดโลกร้อน

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2556 20:10

https://www.youtube.com/watch?v=eCYXCN8eAf0

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน ยุทธศาสตร์พัฒนาชาติด้วยน้ำ

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://www.youtube.com/watch?v=714-nbcJqtE&t=2s

รายการ \”๑ ในพระราชดำริ\” ตอน เทคโนโลยีให้น้ำพืช

โดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานัน­ทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2518 และอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศว­กรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

Scroll to Top